T.C. ZANİNGÊHA MARDİN ARTUKLU KARGÊRIYA HÊWANDINÊ/CÎKIRINÊ