T.C. ZANÎNGEHA MARDÎN ARTUKLU FAKULTEYA ZANİSTÊN ÎSLAMÎ