T.C. ZANİNGÊHA MARDİN ARTUKLU BEŞA ZIMAN Û EDEBIYATA INGLÎZÎ