T.C. ZANİNGÊHA MARDİN ARTUKLU FAKULTEYÊ ZANİSTÊN ABORÎ Û RÊVEBİRÎ
  • /
  • Kadroya Rêvebirî

Kadroya Rêvebirî

Kadroya Rêvebirî 

 

 

Latif DUMAN

Fakülte Sekreteri

 

Santral: 0482 213 10 91

Dahili: 7452

E-mail:lduman@artuklu.edu.tr

 

Mustafa ÇETİN

Bilgisayar İşletmeni

 

 

Santral: 0482 213 10 91

Dahili: 7468

E-mail:mustafacetin@artuklu.edu.tr

Bekir NAYIR

Memur

Santral: 0482 213 10 91

Dahili: 7455

E-mail:bekirnayir@artuklu.edu.tr

Arzu İNAN

Bilgisayar İşletmeni

Santral: 0482 213 10 91

Dahili: 7457

E-mail:arzuinan@artuklu.edu.tr

 

Ergül ÇETİN

Tahakkuk

 

Santral: 0482 213 10 91

Dahili: 7456

E-mail:ergulcetin@artuklu.edu.tr

Hatun GÜNEŞ MUT

Memur

Santral: 0482 213 10 91

Dahili: 7453

E-mail:hatungunes@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü