T.C. ZANİNGÊHA MARDİN ARTUKLU FAKULTEYÊ ZANİSTÊN ABORÎ Û RÊVEBİRÎ
  • /
  • Alîkarên Dekan

Alîkarên Dekan

ALÎKARÊN DEKAN 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÇİRKİN

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYAOĞLU

Dekan Yardımcısı

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü