T.C. ZANİNGÊHA MARDİN ARTUKLUI. Uluslararası Artuklu İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi