T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KIZILTEPE TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
  • /
  • YÖNETMENLİK

YÖNETMENLİK

Öğretim Üyeliğine Yülseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm  Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

Akademik Teşvik Yönetmeliği

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar

Analık İzni Veya Ücretsiz İzin  Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

MAÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

MAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü