T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KIZILTEPE TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
  • /
  • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

Tarla Bitkileri Bölümümüzün temel hedefi, yenilikçi ve bilimsel araştırmalar için öğrencilere yeterli bilgi birikimini sağlamak ve araştırma ortamını oluşturmak; öğrencilere araştırma, sorgulama, değerlendirme ve üretme alışkanlığı kazandırmak; Bölümün mevcut alt yapısını, insan ve finansman kaynaklarını ulusal ve uluslararası alanlarda etkin, verimli ve ileriye dönük bir şekilde kullanmak; üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek Tarla Bitkileri Alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmektir. Tarla Bitkileri Bölümü, ülkemizin son dönemdeki eğitim sistemi, genel politika ve strateji planlarıyla uyumluluk içerisindedir.

 

Tarla Bitkileri Bölümü; teorik olarak deneyimli, pratik olarak güçlü saha tecrübesi geçmişine sahip öğretim üyeleri kadrosu ile tarla bitkileri konularında hem pratik hem de teorik olarak ufku açık, teknolojiye uyumlu, sorumluluk bilincine sahip, istekli, başarılı ve nitelikli gençleri yetiştirmek için hizmet vermektedir. Bölüm; Mardin ili ve çevresindeki iller ile diğer illerde farklı kategorilerdeki liselerde eğitimini tamamlayıp üniversite sınavlarına girerek başarı sergileyen özellikle daha uzaktaki üniversitelerin ziraat fakültelerinde okuma şansı bulamayan gayretli öğrencilerimizi tarımsal anlamda yetiştirerek geleceğimizi teslim edeceğimiz ve geleceğimizi tarımsal anlamda inşa edebilecek tecrübeli ziraat mühendislerinin yetişmesine olanak sağlamaktadır.

 

Tarla Bitkileri Bölümü, bir taraftan eğitim-öğretim anlamında faaliyetlerini sürdürürken, öbür taraftan tecrübeli araştırıcıları sayesinde tarımsal anlamda hizmet veren kamu kurum ve özel sektör kuruluşları ile koordinasyon içerisinde çalışarak tarımsal anlamda özellikle tarla bitkileri konusunda Mardin ilimizin ihtiyacı olan projeleri geliştirerek ilimizin var olan tarımsal potansiyelinin daha da güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Tarımsal genetik kaynaklar bakımından zengin olan Mezopotamya’nın önemli merkezlerinden Mardin ilimize ve genelde Güneydoğu Anadolu Bölgesine özgü yerel, yabani bitkisel genetik kaynaklarının korunması, gelecek kuşaklara aktarılması, bu kaynakların katma değerinin artırılması konularında ulusal ve uluslararası proje ve işbirliklerine katkıda bulunmak ayrıca hedeflerimiz arasındadır.

 

Mardin ilimizin toplam yüzölçümünün % 35.4’ü (314.479 hektar) işlenen tarım arazilerinden oluşmaktadır. İşlenen arazilerin % 82.1’inde tarla bitkileri yetiştiriciliği yapıldığı için yüksek oranda araştırma konusunu barındırmaktadır. Tarla bitkilerinden tahıllar (makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa, mısır vb.) ilk sırayı alırken yemeklik tane baklagiller (kırmızı mercimek, nohut) ve endüstri bitkileri (pamuk) önemsenmesi gereken önemli bitkiler olup özellikle münavebe açısından yer verilmesi gereken bitkilerdir. Bir zamanlar kırmızı mercimeğin % 90’ından fazlasını yetiştiren ilimizin yeniden bu potansiyeli yakalaması için uğraş verilmektedir. Ayrıca özellikle kuraklığa dayanıklı, tahıllar ile münavebeye girebilecek farklı tarla bitkileri (yer fıstığı, patates, kişniş, susam, sorgum vs) konusunda araştırmalar yaparak başarılı sonuçlar sergileyen bitkilerin yetiştirilmesine özen gösterilmektedir.

 

Sonuç olarak; eğitimi, araştırma ve uygulama ile tamamlayan bir ortamda, özgün tarım anlayışını geliştirerek, özelde tarla bitkileri konularında, topluma öncülük edecek ve sorumluluk bilincine sahip, teorik olarak aldığı eğitimi pratiğe aktarabilen, bilgili, donanımlı, yetenekli ve becerikli ziraat mühendislerinin yetiştirilmesi öncelikli hedeflerimizdendir. Ayrıca uygulamadan gelen ve alanında uzman olan öğretim üyeleri ile tarla bitkileri konularında yaptığı araştırma ve projelerle çiftçilerin sorunlarına çözüm üreten ve ihtiyaçlarına cevap veren öncü bir kurum olmak önemli bir misyonumuzdur.

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü