T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KIZILTEPE TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
  • /
  • Dekanımızdan Mesaj

Dekanımızdan Mesaj

Dekanımızdan Mesaj

Fakültemiz “Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi” adıyla 4 Mart 2022 Tarih ve 31768 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 3 Mart 2022 tarihli 5252 sayılı kararıyla kurulmuştur. 

Üniversitemizde 26.02.2024 tarihi ile göreve başlamış ve Sayın Rektörümüzün önerisi, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 08.03.2024 tarih ve 136165 sayılı atama yazısı ile fakültemize Dekan olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.
Güçlü vizyon ve yenilikçi misyon ilke ve hedefiyle faaliyetlerini sürdüren üniversitemizin yeni kurulan bir birimi olarak bölgemiz ve ülkemiz için en yararlı çalışmaları yapma, bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik /sosyo-kültürel yönden üniversitemiz, öğrencilerimiz, bilim camiası ve yöre insanına katma değer sağlama heves, azim ve kararlılığı içerisindeyiz.

Üniversitemiz misyon ve hedefleri doğrultusunda, bağrında bulunduğumuz şehrimizle bütünleşmiş, kente hizmet perspektifi ile sanayi, kamu kurum-kuruluş ve sivil toplum örgütleri nezdinde görüş alışverişinden birlikte projeler koordine etme ve kurumlar arası işbirliklerini güçlendirme çabalarına kadar “gök kubbede hoş bir sada bırakacak” her türlü hayırlı ve yararlı adımları atmak öncelikli hedeflerimizden olacaktır.

Bereketli Mezopotamya Ovası içerisinde yer alan Mardin Ovası çeşitlilik ve zenginliğinin, nosyonu “tarım bilimi ve teknolojisi” olan fakültemiz için ayrı bir anlam ve değeri bulunmaktadır. Fakültemiz bünyesinde açacağımız bölümlerle bu potansiyele yararlı dokunuşlar yapacağımıza inancım tamdır. Açılması öncelenen Tarla Bitkileri ve Bitki Koruma Bölümlerimiz 28 Şubat 2024 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onay almış olup süreç içerisinde fakültemizin diğer bölümlerinin açılması için de çalışmalarımız devam edecektir. 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü