T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KIZILTEPE TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
  • /
  • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

Bitki Koruma Bölümümüzün asıl hedefi; bilimsel değerleri prensip edinen, bilim ve teknolojiden yararlanarak, ülke tarım sektöründe bitkisel yetiştiricilikte sorun olan hastalık etmenleri, yabancı otlar ve zararlıların teşhisi, zarar şekli ve mücadele yöntemleri konularında güncel gelişmeleri mühendislik bakış açısıyla çözebilen, bilgi üretip bunu paylaşan ve mesleki etik kurallarına saygılı mühendis ve araştırmacılar yetiştirmeyi, bilimsel araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki birikimini ve üretimini toplumun yararına sunmayı başlıca görev edinmektir.

Bitki Koruma Bölümü, bölgenin ve ülkemizin tarımsal ürün anlamında kendine yeter ve dış piyasada rekabet edebilecek güce sahip olmak için çözümler üretecek bir Tarımsal Ar-Ge Merkezi olarak lisans öğrencilerimize konularında uzman öğretim üyelerimiz ile gerçekleştirilen araştırmalar ve öğrenci odaklı eğitim faaliyetleriyle Ülkemizin öncü Bitki Koruma bölümleri arasında yer almak; alanında bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılamak, sürdürülebilir ve nitelikli araştırmalar ile bilime, teknolojiye ve toplum yararına katkı sağlamak; temel değerlerine bağlı, mesleki, kültürel ve sosyal yönden gelişime açık bitki koruma alanında uzmanlaşmış ziraat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölüm, Entomoloji ve Fitopatoloji Ana Bilim Dallarını içermektedir. Her iki Ana Bilim Dalımızın da amacı, öğrencilerimize bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlılar hakkında kapsamlı bilgi vermek ve onları araştırmaya yöneltmektir. Bölümümüz, hızla gelişmekte olan bu bilim dallarında güncel gelişmeleri öğrencilere aktarmak için yeni öğretim teknikleri uygulamakta ve kadrosunu genişleterek yeni alanlarda araştırmalar yürütecek ve dersler verecek bilimsel kalitesi yüksek uzmanlar kazandırmayı hedeflemektedir.

Entomoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde Akaroloji, Entomoloji ve Nematoloji Bilim Dalları; Fitopatoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde ise Bakteriyoloji, Mikoloji, Viroloji ve Herboloji Bilim Dalları yer almakta ve bu konularda birçok ders, konunun uzmanları tarafından en güncel gelişmeler takip edilerek verilmektedir. Her iki ana bilim dalında da verilen eğitim, klasik ders anlatımlarını, sınıf içi tartışmaları, öğrenci sunumlarını, laboratuvar ve arazi uygulamalarını ve seminerleri içermektedir. Öğrencilerin bilimsel problem çözme tekniklerini öğrenmeleri, okudukları araştırma makalelerini anlamaları ve analiz edebilmeleri beklenmektedir.

Sonuç olarak; zengin tarım potansiyeline sahip bir şehir olarak ön plana çıkan Mardin ili hem sahip olduğu arazi varlıkları hem de ilde tarıma dayalı sanayinin gelişmiş olması nedeniyle tarımsal faaliyetler açısından önemli konumdadır. Bu bağlamda, Bitki koruma bölümümüze sunulan araştırma olanakları ile onların başarılı bir kariyere adım atabilmeleri için gerekli temel bilgi ve pratik becerileri vermekte; mezuniyet sonrasında temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmacı olabilmek, Tarım Bakanlığında mühendis olmak ya da özel tarım ve ilaç firmalarında görev alabilmek için her türlü donanımı kazanmaları hedeflenmektedir.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü