T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • Yönergeler

Yönergeler


 
S.No Döküman No Ana Süreç Adı         Döküman Adı Kullanıcı Birimler
1 M1.YNG.001 Kalite Güvence Sistemleri   Kalite Güvencesi Yönergesi Kalite Koordinatörlüğü
2 M2.YNG.001 Eğitim ve Öğretim     Sağlık Bilimleri Fakültesi Uygulamalı Eğitim ve Staj Yönergesi Sağlık Bilimleri Fakiltesi 
3 M2.YNG.002 Eğitim ve Öğretim     Turizm Fakültesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi Turizim Fakültesi
4 M2.YNG.003 Eğitim ve Öğretim   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
5 M2.YNG.004 Eğitim ve Öğretim   Çift Anadal-Yandal Yönergesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
6 M2.YNG.005 Eğitim ve Öğretim   Derslerin Şubelere Ayrılması Yönergesi Akademik Birimler
7 M2.YNG.006 Eğitim ve Öğretim   Diploma Yönergesi Akademik Birimler
8 M2.YNG.007 Eğitim ve Öğretim   Edebiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Edebiyat Fakültesi
9 M2.YNG.008 Eğitim ve Öğretim   Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi Tüm Birimler
10 M2.YNG.009 Eğitim ve Öğretim   Erasmus+ Değişim Programı Uygulama Yönergesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
11 M2.YNG.010 Eğitim ve Öğretim   Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi Güzel Sanatlar Fakültesi
12 M2.YNG.011 Eğitim ve Öğretim   İslami İlimler Fak. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi İslami İlimler Fakültesi
13 M2.YNG.012 Eğitim ve Öğretim   Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi Rektörlük, Akademik Birimler
14 M2.YNG.013 Eğitim ve Öğretim   Önlisans ve Lisans Akademik Danışmanlık Yönergesi Akademik Birimler
15 M2.YNG.014 Eğitim ve Öğretim   Mevlana Değişim Programı Yönergesi Mevlana Koordinatörlüğü
17 M2.YNG.016 Eğitim ve Öğretim   Ortak Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi Ortak Seçmeli Ders Koordinatörlüğü
18 M2.YNG.017 Eğitim ve Öğretim    Öğrenci Konseyi Yönergesi  Rektörlük, Akademik Birimler
19 M2.YNG.018 Eğitim ve Öğretim    Öğrenci Toplulukları Yönergesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
20 M2.YNG.019 Eğitim ve Öğretim    Özel Öğrenci Yönergesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
21 M2.YNG.020 Eğitim ve Öğretim   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Uygulama Yönergesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
22 M2.YNG.021 Eğitim ve Öğretim   Sağlık Yüksekokulu Uygulamalı Dersler Yönergesi Sağlık Yüksekokulu 
23 M2.YNG.022 Eğitim ve Öğretim   Turizm Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi Turizm Fakültesi
24 M2.YNG.023 Eğitim ve Öğretim   Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi Ulşuslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
25 M2.YNG.024 Eğitim ve Öğretim   Yabancı Uyruklu Öğenci Adaylarının Lisansüstü Programlarına Başvuru ve Kabül Yönergesi TÖMER, Akademik Birimler
26 M2.YNG.025 Eğitim ve Öğretim   Uzaktan Eğitimle Verilecek Örgün Eğitim Dersleri İçin Uygulama Esasları Yönergesi Uzaktan Eğitim Merkezi
27 M2.YNG.026 Eğitim ve Öğretim   Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Yabancı Diller Yüksekokulu
28 M2.YNG.027 Eğitim ve Öğretim   Yaz Okulu Yönergesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
29 M2.YNG.028 Eğitim ve Öğretim   Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi Uluslararsı Öğrenci Koordinatörlüğü. TÖMER, MAUZEM
30 M2.YNG.029 Eğitim ve Öğretim   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sınav Uygulama Yönergesi Sürekli Eğitim Merkezi 
31 M2.YNG.030 Eğitim ve Öğretim   Derslerin Şubelere Ayrılması Yönergesi Akademik Birimler
32 M2.YNG.031 Eğitim ve Öğretim   Engelli Öğrenci Birim Yönergesi Engelli Öğrenci Birimi
33 M2.YNG.032 Eğitim ve Öğretim   Lisansüstü Programları Seminer Yönergesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
34 M2.YNG.033 Eğitim ve Öğretim   Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Öğretimi Bitirme Projesi Dersi Yönergesi  Mühendislik Mimarlık Fakültesi
35 M2.YNG.034 Eğitim ve Öğretim   Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümünün Lisans Mezuniyet Bitime Tezi Proje Yönergesi  Edebiyat Fakültesi
36 M2.YNG.035 Eğitim ve Öğretim   Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Giriş Sınav Yönergesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
37 M3.YNG.001 Araştırma ve Geliştirme   Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü Yönergesi Kamu Özel Karma İşbirliği Koordinatörlüğü
38 M3.YNG.002 Araştırma ve Geliştirme   Akademik Yayın Yönergesi Tüm Birimler
39 M3.YNG.003 Araştırma ve Geliştirme   Bilimsel Araştırma Projeleri Uyguluma Yönergesi BAP Koordinasyon Birimi, Tüm Akademik Birimler
40 M3.YNG.004 Araştırma ve Geliştirme   Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönergesi Tüm Birimler
41 M3.YNG.005 Araştırma ve Geliştirme   Bilimsel Yayınları Teşfik ve Ödül Yonergesi Tüm Birimler
42 M3.YNG.006 Araştırma ve Geliştirme    Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi
43 M3.YNG.007 Araştırma ve Geliştirme   Klinik Araştırmalar ve Etik Kurul Yönergesi Akademik Birimler
44 M3.YNG.008 Araştırma ve Geliştirme   Kurumsal Açık Arşiv Yönergesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
45 M3.YNG.009 Araştırma ve Geliştirme   Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları ve Araştırma Verileri Açık Erişim Politikası Yönergesi Tüm Birimler
46 M3.YNG.010 Araştırma ve Geliştirme   Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 
47 M3.YNG.011 Araştırma ve Geliştirme   Proje Koordinasyon Ofisi Yönergesi Proje Koordinasyon Ofisi
48 M3.YNG.012 Araştırma ve Geliştirme   Yayın ve Yayınevi Yönergesi Döner Sermaye İşletmesi, Akademik Birimler
49 M3.YNG.013 Araştırma ve Geliştirme   Yayın Yönergesi Rektörlük
50 M3.YNG.014 Araştırma ve Geliştirme   Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımın Desteklenmesi Yönergesi Akademik Birimler
51 M3.YNG.015 Araştırma ve Geliştirme   Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi Akademik Birimler
52 M4.YNG.001 Toplumsal Katkı   Sıfır Atık ve Çevre Yönetim Koordinatörlüğü Yönergesi Sıfır Atık ve Çevre Yönetim Koordinatörlüğü 
53 M4.YNG.002 Toplumsal Katkı   Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Programları Yönergesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
54 M5.YNG.001 Yönetim ve Destek   Kurumsal Risk Yönetimi Uygulama Yönergesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
55 M5.YNG.002 Yönetim ve Destek   Fahri Akademik Unvan ve Hizmet Ödüllerinin Verilmesi Yönergesi Rektörlük
56 M5.YNG.003 Yönetim ve Destek   Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
57 M5.YNG.004 Yönetim ve Destek   Afet ve Acil Durum (MAÜ-AFAD) Koordinatörlüğü Yönergesi Afet ve Acil Durum (MAÜ-AFAD) Koordinatörlüğü
58 M5.YNG.005 Yönetim ve Destek   Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Yönergesi Akademik Birimler, Personel Daire Başkanlığı
59 M5.YNG.006 Yönetim ve Destek   İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi Tüm Birimler
60 M5.YNG.007 Yönetim ve Destek   Yemekhane Hizmetleri Yürütme Kurulları Yönergesi Genel Sekreterlik
61 M5.YNG.008 Yönetim ve Destek   Akademik Gelişim Koordinatörlüğü Yönergesi Akademik Gelişim Koordinatörlüğü
62 M5.YNG.009 Yönetim ve Destek   Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Koordinasyon Ofisi Yönergesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Koordinasyon Ofisi
63 M5.YNG.010 Yönetim ve Destek   Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi Akademik Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
64 M5.YNG.011 Yönetim ve Destek   Hukuk Müşavirliği Çalışma Yönergesi Hukuk Müşavirliği
65 M5.YNG.012 Yönetim ve Destek   Kamu Hizmet Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Tüm Bitimler
66 M5.YNG.013 Yönetim ve Destek   Kantin, Kafeterya ve Çay Ocakları İşletim ve Denetimi ile Kiralama Yönergesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
67 M5.YNG.014 Yönetim ve Destek   Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
68 M5.YNG.015 Yönetim ve Destek   Konut Tahsis Yönergesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
69 M5.YNG.016 Yönetim ve Destek   Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü
70 M5.YNG.017 Yönetim ve Destek   Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
71 M5.YNG.018 Yönetim ve Destek   Öğrenci Yurdu Yönergesi Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü
72 M5.YNG.019 Yönetim ve Destek   Sosyal Tesisleri İşletme Yönergesi Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü
73 M5.YNG.020 Yönetim ve Destek   Spor Tesisleri İşletmesi Yönergesi Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü
74 M5.YNG.021 Yönetim ve Destek   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
75 M5.YNG.022 Yönetim ve Destek   Taşınır Mal Yönergesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
76 M5.YNG.023 Yönetim ve Destek   Midyat Uygulama Anaokulu ve Kreşi Yönergesi Midyat Uygulama Anaokulu ve Kreşi
77 M5.YNG.024 Yönetim ve Destek   Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Yönergesi Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
78 M5.YNG.025 Yönetim ve Destek   Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Rektörlük
79 M5.YNG.026 Yönetim ve Destek   Yazışma Usulleri , İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi Tüm Birimler
80 M5.YNG.027 Yönetim ve Destek   Enerji Yönetim Birimi Yönergesi Enerji Yönetimi Birimi
81 M5.YNG.028 Yönetim ve Destek   İç Hizmetler Müdürlüğü Trafik Yönergesi İç Hizmetler Müdürlüğü
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü