T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • Usul ve Esaslar

Usul ve Esaslar


 
S.No  Ana Süreç Adı Doküman No Doküman Adı Kullanıcı Birimler
1 Eğitim ve Öğretim M2.UVE.001 MAÜ Birimlerinde Okuyan Engelli Ögrencilerin Ders ve Sinav Uygulamalarina Iliskin Usul ve Esaslar Tüm Akademik Birimler
2
Eğitim ve Öğretim
M2.UVE.002
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştçrma Merkezi Uygulamalarına  Sınavlara ilişkin Usul ve Esaslar
MAU TÖMER
3 Eğitim ve Öğretim
M2.UVE.003

Uzaktan Öğretim Programları Uygulama Esasları

MAUZEM
4 Araştırma ve Gelişitrme
M3.UVE.001
Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve Esasları
Tüm Akademik Birimler
5 Yönetim Destek
M5.UVE.001

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar

Strateji Geliştime Daire Başkanlığı
6 Yönetim Destek M5.UVE.002 İdari Personelin il Dışı Naklen Tayin İslemleri Hakkındaki Usul Ve Esaslar Tüm Birimler
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü