T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • TUTANAKLAR

TUTANAKLAR

Doküman Ara


 
S.No  Ana Süreç Adı Doküman No Doküman Adı Kullanıcı Birimler
1 Kalite Güvence Sistemi M1.TUT.001 İç Tetkik Toplantı Katılım Tutanağı Kalite Koordinatörlüğü
2 Kalite Güvencesi Sistemi M1.TUT.002 YGG Toplantı Tutanağı Kalite Koordinatörlüğü
3 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/TUT.001 Ders İntibak-Muafiyet Komisyonu Karar Tutanağı Akademik Birimler
4 Eğitim ve Öğretim M2.TUT.002 Doktora Yeterlilik Jüri Sınav Tutanağı Enstitüler
5 Eğitim ve Öğretim M2.TUT.003 Seminer Katılım Tutanağı Enstitüler
6 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/TUT.004 Sınav Evrakı Teslim-Tesellüm Tutanağı   Akademik Birimler
7 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/TUT.005 Sınav Kural İhlali Tutanağı Akademik Birimler
8 Eğitim ve Öğretim M2.TUT.006 Tez Savunma Sınav Tutanağı Enstitüler
9 Eğitim ve Öğretim M2.TUT.007 Proje Savunma Tutanağı Enstitüler
10 Toplumsal Katkı M4.TUT.001 Öğrenci Toplulukları Yönetim ve Denetleme Kurulları Seçim Tutanağı  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
11 Toplumsal Katkı M4.TUT.002 Öğrenci Toplulukları Yönetim Kurulu Karar Tutanağı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
12 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.001 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı Tüm Birimler
13 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.002 Birim-Komisyon Karar Tutanağı Tüm Birimler
14 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.003 Birim-Kurul Karar Tutanağı Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
15 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.004 Durum (Vukuat) Tespit Tutanağı   Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
16 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.005 Malzeme Teslim Tutanağı   Tüm Birimler
17 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.006 Öğretim Elemanı Kadrosu İçin Sınav Sonuç Tutanağı  Tüm Birimler
18 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.007 Öğretim Elemanı Kadrosu İçin Sınav Tutanağı   Tüm Birimler
19 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.008 Senato Karar Tutanağı Tüm Birimler
20 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.009 Tebliğ-Tebellüğ Tutanağı Akademik Birimler, Akademik Teşvik Komisyonu
21 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.010 Teknik İşlem Tutanağı   Tüm Birimler
22 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.011 Teslim-Tesellüm Tutanağı Tüm Birimler
23 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.012 Toplantı Tutanağı Akademik Birimler, Akademik Teşvik Komisyonu
24 Yönetim ve Destek M5.TUT.013 Üniversite Akademik Teşvik Komisyonu Teşvik Puanı Düzeltme Karar Tutanağı Genel Sekreterlik
25 Yönetim ve Destek M5.TUT.014 Üniversite Disiplin Kurulu Karar Tutanağı Genel Sekreterlik
26 Yönetim ve Destek M5.TUT.015 Üniversite Etik Kurulu Karar Tutanağı Genel Sekreterlik
27 Yönetim ve Destek M5.TUT.016 Üniversite Yayın Kurulu Karar Tutanağı Genel Sekreterlik
28 Yönetim ve Destek M5.TUT.017 Üniversite Yönetim Kurulu Karar Tutanağı Genel Sekreterlik
29 Yönetim ve Destek M5.ORT/TUT.018 Resmi Mühür Teslim Tesellüm Tutanağı Tüm Birimler
20 Yönetim ve Destek M5.TUT.019 Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Karar Tutanağı Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü