T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • TABLOLAR

TABLOLAR

Doküman Ara


 
S.No  Ana Süreç Adı Doküman No Doküman Adı Kullanıcı Birimler
1 Kalite Güvencesi Sistemi M1.ORT/TAB.001 Risk Analizi ve Değerlendirme Tablosu Tüm Birimler
2 Yönetim ve Destek M5.ORT/TAB.001 Birim Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Onaylı Puan Tablosu Akademik Birimler, Akademik Teşvik Komisyonu
3 Yönetim ve Destek M5.ORT/TAB.002 Özel Ögrenci Ders Eşleştirme Tablosu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
4 Yönetim ve Destek M5.ORT/TAB.003 Üniversite Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Onaylı Puan Tablosu Akademik Birimler, Akademik Teşvik Komisyonu
5 Yönetim ve Destek M5.ORT/TAB.004 Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Onaylı Puan Tablosu Akademik Birimler, Akademik Teşvik Komisyonu
6 Yönetim ve Destek M5.TAB.005 Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü