T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • RAPORLAR

RAPORLAR

Doküman Ara


 
S.No  Ana Süreç Adı Doküman No Doküman Adı Kullanıcı Birimler
1 Kalite Güvencesi Sistemi M1.RPR.001 İç Tetkik Raporu Kalite Koordinatörlüğü
2 Kalite Güvencesi Sistemi M1.RPR.002 KYS Performans Raporu Kalite Koordinatörlüğü
3 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/RPR.001 Doktora Tez Ara Raporu  Akademik Birimler
4 Eğitim ve Öğretim M2.RPR.002 Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Raporu Enstitüler
5 Eğitim ve Öğretim M2.RPR.003 İntihal Raporu Enstitüler
6 Eğitim ve Öğretim M2.RPR.004 Öğrenci Rehberlik ve Danışmanlık Çalışma Raporu Enstitüler
7 Eğitimve Öğretim M2.ORT/RPR.005 İş Başında Mesleki Uygulama Raporu (İngilizce) Tüm Birimler
8 Eğitimve Öğretim M2.ORT/RPR.005 İş Başında Mesleki Uygulama Raporu (Türkçe) Tüm Birimler
9 Eğitimve Öğretim M2.ORT/RPR.006 İş Başında Mesleki Uygulama Danışman Sonuç Raporu Akademik Birimler
10 Eğitimve Öğretim M2.ORT/RPR.007 İsteğe Bağlı Staj Raporu (İngilizce) Akademik Birimler
11 Eğitimve Öğretim M2.ORT/RPR.007 İsteğe Bağlı Staj Raporu (Türkçe) Akademik Birimler
12 Toplumsal Katkı M4.RPR.001 Öğrenci Topluluğu Yıl Sonu Faaliyet Raporu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
13 Yönetim ve Destek M5.ORT/RPR.001 Birim Faaliyet Raporu Tüm Birimler
14 Yönetim ve Destek M5.ORT/RPR.002 Faaliyet ve Değerlendirme Raporu  (Doktor Öğretim Üyesi) Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
15 Yönetim ve Destek M5.ORT/RPR.003 Faaliyet ve Değerlendirme Raporu  (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi) Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
16 Yönetim ve Destek M5.ORT/RPR.004 Faaliyet ve Değerlendirme Raporu  (Profesör) Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
17 Yönetim ve Destek M5.ORT/RPR.005 Gerekçeli Rapor Tüm Birimler 
18 Yönetim ve Destek M5.ORT/RPR.006 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Faaliyet Raporu Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
19 Yönetim ve Destek M5.ORT/RPR.007 Toplantı Raporu Tüm Birimler 
20 Yönetim ve Destek M5.RPR.008 Konsolide Risk Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü