T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • Planlar

Planlar


 
S.No  Ana Süreç Adı Doküman No Doküman Adı Kullanıcı Birimler
1 Kalite Güvence Sistemi M1.PLN.001 İç Tetkik Planı Kalite Koordinatörlüğü
2
Eğitim ve Öğretim
M2.ORT/PLN.001
Öğretmenlik Uygulaması Çalışma Planı
Formasyon Dersi Olan Akademik Birimler
3
Eğitim ve Öğretim
M2.ORT/PLN.002
Öğretmenlik Uygulaması Ders Planı
Formasyon Dersi Olan Akademik Birimler
4
Toplumsal Katkı
M4.PLN.001
Öğrenci Topluluğu Yıllık Faaliyet Planı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
5
Yönetim ve Destek
M5.ORT/PLN.001
Öğretim Elemanı Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görevlendirme Çalışma Planı
Akademik Birimler
6 Yönetim ve Destek M5.PLN.002 Risk Eylem Planı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
7 Yönetim ve Destek M5.PLN.003 İç Kontrol Uyum Eylem Planı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü