T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • Kalite Mevzuatı

Kalite Mevzuatı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun İlgili Hükümleri
Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi
Akredite Program Bilgilerinin Toplanması ve Kabulü Hakkında Usul ve Esaslar
MAÜ Kalite Güvencesi Yönergesi
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü