T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • Çizelgeler

Çizelgeler

Doküman Ara


 
S.No  Ana Süreç Adı Doküman No Doküman Adı Kullanıcı Birimler
1 Kalite Güvence Sistemi M1.ORT/ÇZG.001 Arşiv Doküman Materyal Takip Çizelgesi Tüm Birimler
2 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/ÇZG.001 Öğretim Elemanı Rehberlik, Danışmanlık ve Ders Saatleri Çizelgesi Akademik Birimler
3 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/ÇZG.002 Öğretmenlik Uygulaması Aday Öğretmen Ders Devam Çizelgesi Formasyon Dersi Olan Akademik Birimler
4 Yönetim ve Destek M5.ORT/ÇZG.001 Akademik Personel İzin Çizelgesi (Kuruluş Geliştirme Ve Eğitim-Öğretim Ödeneği İçin)   Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
5 Yönetim ve Destek M5.ORT/ÇZG.002 Akademik Personel İzin İcmal Çizelgesi  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
6 Yönetim ve Destek M5.ORT/ÇZG.003 Akademik Personel İzin İcmal Çizelgesi (Kuruluş Geliştirme Ve Eğitim-Öğretim Ödeneği İçin) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
7 Yönetim ve Destek M5.ORT/ÇZG.004 Esnek Çalışma Çizelgesi  Tüm Birimler
8 Yönetim ve Destek M5.ORT/ÇZG.005 İdari Personel Sağlık Raporu Bilgilendirme Çizelgesi  Tüm Birimler
9 Yönetim ve Destek M5.ORT/ÇZG.006 Sürekli İşçi Mesai Takip Çizelgesi  Tüm Birimler
10 Yönetim ve Destek M5.ORT/ÇZG.007 Uygulama Okulu Yönetici ve Öğretmen Ek Ders Ücreti Çizelgesi  Formasyon Dersi Olan Akademik Birimler
11 Yönetim ve Destek M5.ÇZG.008 Nöbet Çizelgesi İç Hizmetler Müdürlüğü
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü