• /
  • Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar (Rektör) 
Prof. Dr. Ömer Bozkurt (Meslek Yüksekokulu Müdürü) Koordinatör
Doç. Dr. Ahmet Gemi (Nusaybin MYO)
Doç. Dr. Cumali Keskin (Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı)
Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş (Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi)
Doç. Dr. Mustafa Öztürk (Genel Sekreter)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kayaoğlu (İİBF- İşletme Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kırkan (Yaşayan Diller Enstitüsü)
Dr. Öğr. Üyesi Aziz Korkmaz (Merkezi Araştırma Lab. Müdürü)
Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Yıldırım (Sağlık Hizmetleri MYO)
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Ağalday (Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri) 
Dr. Öğr. Üyesi Caner Yelbaşı (Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Dr. Öğr. Üyesi Davut Özhan (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Polat (Proje Ofisi Koordinatörü) 
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Mungan Kılıç (Kızıltepe MYO)
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Düşünceli (Savur MYO)
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Özdaş (Kariyer Uygulama Araştırma Merkezi)
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Şahinalp (İslami İlimler Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Halit Alkan (Yabancı Diller Yüksekokulu)
Dr. Öğr. Üyesi Hıdır Apak (Sağlık Bilimleri Fak.)
Dr. Öğr. Üyesi İdris Göksu (Edebiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Lütfi Akın (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Yeşilmen (Güzel Sanatlar Fak.)
Dr. Öğr. Üyesi Ozan Esmer (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Doru (Bap Koordinatör Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Gönenç (Mühendislik Mimarlık Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Murat Öter (Edebiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Semra Gürbüz (Turizm Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Şanlı (Edebiyat Fak. Antropoloji)
Öğr. Gör. Muhammet Fatih Ağalday (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Öğr. Gör. Serdar Bozan (Midyat Meslek Yüksekokulu)
Mehmet Kanık (Personel Daire Başkanlığı)
Nurettin Gül (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)
Sait Demirhan (Strateji Daire Başkanı
Vedat Yıldırım (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)
Öğrenci Rektör Danışmanı
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü