T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
  • /
  • Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Bu anabilim dalının amacı; bu alandaki gelişmeleri izlemek ve öğrencilere kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmaktır. Ayrıca bu alandaki hocalarımız tarafından kuramsal ve uygulamaya dönük bilgiler verilmekte, işletme uygulamaları yaptırılmak suretiyle analitik ve sistem düşüncesine sahip olmaları sağlanmaktadır. Bu alandaki derlerimiz postmodern yaklaşımların ağırlıkta olduğu kuramsal ve uygulamalı dersleri kapsamakta, örnek olay çözümlemeleri ile öğrencilere stratejik bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır. 
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü