T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
  • /
  • Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Bu anabilim dalının amacı; İşletme lisans ögrencilerimizin iktisadi ve idari konularda düşünebilme yetisi kazandırabilmek, karşılaşılan problemlerin sayısal yöntemlerle analizini yapmak ve tutarlı sonuçlara ulaşarak karar verebilme pratiğini kazandırmaktır. Bu amaçla öğrencilere derslerimizde; Bilişim Sistemleri, Karar Vermede Matematiksel Modeller, İstatistiksel Karar Verme Modelleri, Kalite Geliştirmede Teknikler ve İşletme Problemlerinin Çözümünde Bilgisayar Kullanımı gibi teorik ve uygulamalı konuları ağırlıklı olarak verilmektedir.
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü