T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
  • /
  • Pazarlama Anabilim Dalı

Pazarlama Anabilim Dalı

Bu anabilim dalının amacı, öğrencilere pazarlama alanındaki son gelişmeleri ve yenilikleri kapsayan bilgileri aktarmak, pazarlama yönetimi fonksiyonlarını ele alarak bu alanda, adaylara sorunları belirleme ve çözme yeteneğini kazandırmak ve bir bütün olarak işletmelerin içinde bulunduğu koşullara göre pazarlama stratejilerini üretmelerine imkân vermektir. Bu doğrultuda; öğrencilere pazarlama kavramlarını tanımlama, pazarlama koşullarını analiz etme ve pazarlama yönetimi alanındaki tüm sorunları ortaya çıkarma ve çözme yöntemleri ile ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik bir alt yapı kazandıracak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, öğrencilere güçlü bir temel kazandıracak nitelikte olup aynı zamanda uygulamaya bakış açısı da kazandırmaya çalışmaktadır. 
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü