T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
  • /
  • Lisans Programı

Lisans Programı

İşletme bölümümüz, işletmelerin içinde bulunduğu ulusal ve uluslararası ekonomik, yasal, politik ve sosyal çevrenin gerektirdiği etkili karar alma becerilerine sahip potansiyel yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla, işletme bölümümüz, potansiyel yönetici adayları olan öğrencilerimize ekonomik, sosyal ve politik çevreyle uyumlu olarak muhasebe, finans, pazarlama, üretim yönetimi, hukuk, istatistik ve ekonomi derslerini içeren bir müfredat sunmaktadır.

Bölümümüz eğitim ve öğretim hizmetlerini 1 Profesör, 3 Doçent, 10 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Dr. Arş. Gör., 1 Öğr. Gör., ve 3 araştırma görevlisi ile sürdürmektedir ve bölümümüz temel olarak; muhasebe ve finansman, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama, sayısal yöntemler ve ticaret hukuku alt bilim dallarından oluşmaktadır.

İşletme bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, ekonomik ve sosyal çevrenin gerekliliklerine sahip olarak kamu sektöründe müfettiş, denetmen ve uzman yardımcısı ayrıca özel sektör kurumlarının muhasebe, finansman, pazarlama, üretim, yönetim,ve insan kaynakları biriminde çalışabilmektedirler.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü