T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
  • /
  • Finansman Anabilim Dalı

Finansman Anabilim Dalı

Finansman Anabilim dalının temel amacı,  bu alandaki gelişmeleri izlemek ve öğrencilere kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda;  finansal kaynakların sağlanarak uygun varlıklara yatırılmasına ilişkin tüm finansal kararlarla ilgili kuramsal olduğu kadar uygulamaya da yönelik bilgiler verilmekte, finansal uygulamalar yaptırılmak suretiyle öğrencilerin analitik ve sistem düşüncesine sahip olmaları sağlanmaktadır.
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü