T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
  • /
  • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

İşletme Bölümü, çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı olarak,küresel dünyanın ve ülkemizin iş dünyası koşullarına uygun biçimde vermeyi amaçlayan bir bölümdür. Bölümümüz yönetim, muhasebe, pazarlama, finans, inovasyon, üretim ve insan kaynakları gibi işletmelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman elemanlar yetiştirerek iş dünyasına nitelikli insan kaynağı kazandırmayı amaç edinmiştir.

Bölümümüz, zengin ve nitelikli öğretim kadrosuyla gerek Türkiye’de gerekse küresel dünyada nitelikli ve iddialı öğrencileryetiştirerek onların rekabetçi yeni Dünya ortamında başarılı olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Teorik ve uygulamalı bir formasyonla yetişen öğrencilerimiz,iş dünyasının her alanında rahatlıkla istihdam imkânı bulabilmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler özel sektörün yanı sıra kamu sektöründe de çalışabilmektedirler.

Bölümümüzdeki öğretim kadrosunun zenginliği mesleki uygulamalarda bütünlük sağlamakta, uygulamada karşılaşılan eksiklikleri gidermeye yönelik önemli bir hareket niteliği kazandırmaktadır. Bu da öğrencilerimizi gerek ulusal gerekse küresel pazarlarda avantajlı hale getiren önemli bir husustur.

Bölümümüz öğrencileri Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesindeki bölümler arasında çift anadal ve yandal uygulamasından yararlanabilmektedirler. Öğrencilerimizin özellikle İktisat Bölümü’nde çift anadal yapması için gerekli düzenlemeler yapılmış ve alt yapı hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz için İşletme ve İktisat Bölümlerinin seçmeli ders havuzları birleştirilmiş ve isteyen istediği bölümden uzmanlaşmak istediği alana göre ders seçebilmektedir. Ayrıca çift anadal yapmak isteyenler için İşletme ve İktisat Bölümlerinin zorunlu derslerinin önemli bir kısmı aynı olmuş, kalan dersler de karşılıklı olarak seçmeli ders havuzuna eklenmiştir. Fakültemizde yeni açılan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü içinde bu sisteme entegre olma çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu alt yapıdan dolayı isteyen öğrencilerimiz İşletme’nin yanı sıra İktisat Bölümü’nün (yakın bir gelecekte Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü de alternatif olarak eklenecektir) diplomasını da alarak mezun olma imkanına sahiptirler. Öğrencilerimiz bunun dışındaki bölümlerde de çift anadal veya yandal yapabilmektedirler.

Öğrencilerimiz Erasmusdeğişim programı kapsamında Avrupa’da anlaşmalı üniversitelerde eğitim görebilmektedirler. Bununla birlikte öğrencilerimizin benzer biçimde Erasmus programı kapsamında Avrupa’da bir şirkette ya da herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapma imkanına sahiptir.

Bölümümüz aşağıdaki ilkeleri kendisine misyon ve vizyon olarak belirlemiştir:

Bölümümüzün misyonu;

Çağdaş eğitim düzeyine ulaşmak amacıyla, bölümümüzün bilimsel niteliğe, özgün ve estetik değerlere sahip, araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı bir akademik kadro ile mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek ve çağdaş bir öğretim ve bilimsel bir kültür oluşturmaktır.

Bu misyonu gerçekleştirmek için bölümümüz aşağıdaki ilkeleri kendisine vizyonolarak belirlemiştir:

bir bölüm olmak.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü