T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
  • /
  • Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon

MİSYONUMUZ:
-Karşılaşılan güncel problemlere çözüm getirebilen,
-Dini asıl kaynaklarından öğrenen,
-İlmi ve kültürel geleneklere sahip çıkan,
-Öğrendiklerini bilimsel veriler ışığında yorumlayabilen,
-Yapıcı eleştiri ve özeleştiriye açık olan,
- İslam’ın temel kaynakları olan Kurân ve sünetin hüküm ve nasslarına bağlı olan,
-Geleneksel ilmi veriler çerçevesinde taklit eden değil, sorgulayan ve tercih yapabilen,
-Toplumdaki farklı dini oluşumları analiz edebilen ilim adamlarını yetiştirmektir.
VİZYONUMUZ:
-Yanlış dini anlayış ve toplumsal kardeşliği zedeleyici yaklaşımlara karşı toplumu bilinçlendirmek,
-Evrensel insanî değerlerle dinî değerlerin örtüştüğüne dikkat çekmek,
- Dinî verileri, aklı vahyin kontrolünde tutarak akıl ve bilim ekseninde değerlendirmek,
- Farklılıkları çatışma ortamından uzak, hoşgörülü bir yaklaşımla değerlendirebilecek,
- Farklı dinlere ve etnik kökenlere mensup birey ve toplulukları barış içinde yaşatacak,
-Geçmişte olduğu gibi birlikte yaşama kültürünü kazandıracak ilim adamlarını yetiştirmektir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü