T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
  • /
  • ÖĞRENCİ FORMLARI

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ FORMLARI

FRM 03_01_Öğrenci Belge İstek Formu

FRM 03_02_Öğrenci Dilekçe Formu

FRM 03_03_Memnuniyet, Dilek, Öneri  Şikâyet Bildirim Formu

FRM 03_04 Yatay Geçiş (Kurumlararası-Kurumiçi-Merkezi Yerleştirme) Başvuru Formu

FRM 03_05_Ders İntibak-Muafiyet Talep Formu

FRM 03_06_Ders İntibak-Muafiyet Komisyonu Kararı

FRM 03_07_Sınav Notuna İtiraz Formu

FRM 03_08_Maddi Hata Not Düzeltme Formu

FRM 03_09_Mazaret Sınavı Talep Formu

FRM 03_10_ Kayıt Dondurma Talep Formu

FRM 03_11_ Kayıt Sildirme Talep Formu

FRM 03_12_Mezuniyet Talep ve İlişik Kesme Formu

FRM 03_13_Sınav Kopya-Kural İhlali Tutanak Formu

FRM 03_14_Tek Ders Sınavı Talep Formu

FRM 03_15_Öğrenci Devamsızlık Bildirim Formu

FRM 03_16 Sınav Evrakı Teslim Tesellüm Tutanağı

FRM 03_17_ Öğrenci Toplululuğu Kuruluş Başvuru Formu

FRM 03_18_ Öğrenci Topluluk Danışmanlığı Kabul Beyan  Formu

FRM 03_19_ Öğrenci Topluluğu  Yıllık Faaliyet Planı Formu

FRM 03_20_ Öğrenci Topluluğu Genel Kurul Üye Kayıt Formu

FRM 03_21 Öğrenci Toplulukları Yönetim Kurulu Karar Formu

FRM 03_22_ Öğrenci Toplulukları Faaliyet Başvuru Formu

FRM 03_23_ Öğrenci Topluluğu Yıl Sonu Faaliyet Raporu

FRM 03_24_ Öğretim Elemanı Öğrenci Rehberlik Ve Danışma Saatleri Çizelgesi

FRM 03_25 Harç İade Talep Formu

FRM 03_26_ Uluslararası Aday Öğrenciler İçin  Ön Lisans-Lisans Programlarına Başvuru Formu

FRM 03_27_Staj Başvuru ve Onay Formu

FRM 03_28_ Staj Değerlendirme  Formu

FRM 03_29_Sınav Soru Kağıdı Formu

FRM 03_31_Müsabaka Takım Kadrosu Bilgi Formu

FRM 03_32 Öğrenci Toplulukları Yönetim ve Denetleme Kurulları Seçim Tutanağı

FRM 03_33 Öğrenci İşleri Otomasyon Bilgi Sistemi (OİBS)  Kayıt Formu

FRM 03_34 Bölüm-Program Tam Müfredat Formu

FRM 03_35 Dönem Sonu Sınav Ücret Formu

FRM 03_36 Öğrenci Rehberlik Ve Danışmanlık Çalışma Raporu

FRM 03_37 Çif Andal-Yandal Başvuru Formu

FRM 03_38 Öğrenci Burs Başvuru Formu

FRM 03_39 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı İş Başvuru Formu

FRM 03_40 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu

FRM 03_43 Lisans Bitirme Tezi Onay Formu

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü