T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
  • /
  • Program Hakkında

Program Hakkında

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAUZEM) işbirliği ile İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) açılacaktır. Çevrimiçi (online) öğretim modeli çerçevesinde tasarlanıp uygulanacak olan programda, öğrenme etkinlikleri uzaktan öğrenme prensiplerine göre hazırlanmış çevrimiçi dersler, e-kitaplar, elektronik forum ve chat ortamlarına dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Müfredatın teorik dersleri uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilecek, uygulama derslerinin uygulama kısmı, yüz yüze eğitim yöntemi ile yapılacaktır. Programın gerektirdiği akademik ve idari hizmetler İslami İlimler Fakültesi, teknik ve teknolojik hizmetler ise MAUZEM tarafından üstlenilecektir. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında açılması planlanan programa, ilk yıl 150 öğrencinin alınması hedeflenmektedir. Yarıyıl esasına göre, ders geçme sistemi ile uygulanacak programda, öğrenci başarısı yüz yüze oturumlar halinde uygulanacak sınavlarla ve performans görevleriyle belirlenecek, tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun edilerek, kendilerine Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi diploması verilecektir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü