T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
  • /
  • İç Kontrol

İç Kontrol

İç Kontrol Sistemi Nedir

YÖK Etik Davranış İlkeleri

MAU_666-PRD_01 Mardin Artuklu Üniversitesi Kalite Politika Belgesi

MAU_666-PRD_02 Mardin Artuklu Üniversitesi Eğitim Politikası Ve Stratejik Öncelikler Belgesi

MAU_666-PRD_03 Mardin Artuklu Üniversitesi Etik İlkeler ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Vizyon ve Misyon 

Organizasyon Şeması

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü