T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • YÖNETMELİK

YÖNETMELİK

YÖNETMELİK

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Alt İşverenlik Yönetmeliği
Geçici Veye Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü