T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • MİSYON VE VİZYON

MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

Mardin Artuklu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü olarak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği örgütü içindeki kurul ve birimlerimizin koordinasyonuna aracılık ederek, üniversitemiz bünyesinde çalışan tüm personelimizin, öğrencilerimizin, alt işverenlerimizin ve ziyaretçilerimizin bulunduğu tüm alanları ulusal ve uluslararası kriterler çerçevesinde, çalışan insanı merkeze alan, çevreye duyarlı, kaliteyi önceleyen ve sürdürülebilirliği temel alan ilkeler ışığında yapacağımız çalışmalarla, üniversitemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü kurumsal hale getirmek, faaliyetleri sırasında diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliğine açık ve alanında örnek teşkil edecek bir birim olmaktır.

 

Vizyonumuz

Mardin Artuklu Üniversitesinin birim ve yerleşkelerinde mevcut tüm bina ve eklentilerinde çalışan personelimiz ile ailelerin üniversitemize emaneti ve geleceğin çalışanları olacak öğrencilerimizin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini almasını sağlayarak, güvenli ve sağlıklı bir kampüs kültürünü üniversitenin tüm birimlerine yayarak, bu kültürün sürekliliğini sağlayacak gerekli hassasiyeti ve özeni gösteren bir üniversite olmaktır. Koordinatörlük olarak, Mardin Artuklu Üniversitesinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yasalar, ulusal ve uluslararası normlara bağlı şekilde iş sağlığı ve güvenliği alanında öncü, yenilikçi, çalışmalarıyla sürekli olarak fark ve değer yaratan, topluma bu anlamda fayda sağlayan, her şekilde çalışanını koruyan ve bu duruşuyla diğer kurumların örnek aldığı,  bir üniversite olmasını sağlamaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü