T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • İSG POLİTİKAMIZ

İSG POLİTİKAMIZ

Mardin Artuklu Üniversitesi ve çalışanları olarak, teknolojik ve kaliteli çalışma stratejisi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini en üst seviyede ele alarak; güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlayıp, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçli bir çalışan topluluğu oluşturmak için;

(1) İş Sağlığı ve Güvenliği konularında tüm çalışanların eğitimini, bilgilendirilmesini ve bunlara katılımını sağlamayı,

(2) Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate almayı,

(3) Mardin Artuklu Üniversitesi akademik, idari çalışanları, stajyerleri ve alt işveren firma öncelikli hedef olarak, Üniversitemiz öğrencileri, çalışanları, tedarikçi, alt işveren/iş ortağı, misafirleri ve ziyaretçileri gibi üniversitemiz yetkisi dahilindeki alanları kullanan diğer kişilerin de sağlığını korumayı ve güvenliğini sağlamayı,

(4) Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile üniversitemizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirmeyi ve bu sistemi sürekli iyileştirmeyi,

(5) Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,

(6) Ulusal ve uluslararası düzeyde model ve örnek bir üniversite olmayı,

(7) İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi ve diğer tüm çalışanlara benimsetmeyi,

(8) İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,

(9) İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme, etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemelerini sağlamayı ve bunu bir çalışma felsefesi haline getirmeyi,

(10) İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, “Sıfır İş Kazası” ile “Kontrol Altında Ramak Kala Olaylar” hedefine ulaşmayı,

(11) Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı amaçlamaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü