T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • ANAYASA İLGİLİ MADDELER

ANAYASA İLGİLİ MADDELER

ANAYASA İLGİLİ MADDELER

 Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinin temeli Anayasamız ile atılmıştır. Anayasamızın ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir.

MADDE 10Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

MADDE 17Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

MADDE 18Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.

MADDE 49Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü