• /
  • Sekreterya

Sekreterya

Arş. Gör. Hasan AYDIN

Arş. Gör. Gamze MUTLU

Arş. Gör. Umut VAR

Arş. Gör. Bahattin İPEK

Öğr. Gör. Veysi ACIBUCA

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü