• /
  • Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Yusuf DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Fasih DİNÇ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYAOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Halit ALKAN

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü