T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  • /
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın temel işlevi, Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde akademik düzeyini en üst seviyeye ulaştırmış ve üst düzey edebiyat bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir. Ayrıca,  lisans düzeyinde İngiliz Dili ve Edebiyatı ile ilgili araştırmaları yapmak; eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda çeşitli kurumlarla işbirliği yapmak, lisansüstü düzeyde eğitim öğretim yapmaktadır. Bu çerçevede programın amaçları ve genel öğretim ilkeleri göz önünde bulundurularak gerekli akademik yöntemlerin kullanılması, araç ve gereçlerin temin edilmesi, öğrencilerin yararlanabileceği; kütüphane, e-kaynak, internet veri tabanları gibi başvuru ve araştırma gereçlerinin temin edilmesi gerekmektedir. Üniversitemizin ve şehrimizin imkânları ölçüsünde gerekli altyapı hizmetlerinin sunulması ve gerektiği takdirde öğrencilerin civar illere, yurt içi ve yurt dışı merkez kütüphanelere yönlendirilmesi lisans düzeyinde sağlıklı bir akademik süreç için zorunludur. Böylece öğrencilerin uluslararası düzeyde ve çağdaş teknolojik ve bilimsel donanımlarla öğretim hayatlarını sürdürmesi planlanmaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü