T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  • /
  • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

Amacı: İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programı, öğrencilere ileri düzeyde dil becerisi, edebi kavramlar, edebiyat tarihi, edebiyat ve eleştiri kuramları, kültür alanına dair temel bilgi ve dil, dilbilim, edebiyat, eleştiri ve kültür incelemeleri alanlarında mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin hayat boyu öğrenmenin öneminin farkında olmaları ve dil ve edebiyat alanlarında araştırmalar yaparak kendi öz gelişimlerinin bilincine varmaları hedeflenmektedir.

Vizyon: Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, donanımlı, geleceğe iz bırakan saygın bir bölüm olmak ve bölümü en önde gelen bir konuma çıkarmaktır. 

Misyon:  Misyonumuz evrensel değerlere bağlı aydın bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra görev alacakları alanlarda ihtiyaç duyacakları becerilere sahip olmaları hedeflenmektedir. Bölümümüzden mezun öğrenciler, eğitim, öğretim, yayıncılık, turizm, bankacılık gibi çeşitli sektörlerde iş bulabilmekte ve birikimlerini yurt çapında yetkin bir biçimde kullanarak ülke ekonomisine, toplumsal gelişmeye olduğu kadar kültürel gelişime de önemli katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca toplumun sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilecek dürüst, katılımcı, yenilikçi, azimli ve araştırmacı genç filologlar yetiştirmektir.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü