T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
  • /
  • İktisat Teorisi

İktisat Teorisi

İktisat Teorisi Anabilim Dalında, iktisadi aktörlerin nasıl kararlar aldıklarına dair teoriler ele alınmaktadır. Bu anabilim dalında lisans ve lisansüstü programlarda açılan derslerde iktisadi modeller yardımıyla öğrencilere üretici ve tüketici davranışlarına ilişkin teoriler anlatılmaktadır.

 

Doç.Dr.Melike ATAY POLAT 

Dr. Öğr. Üyesi Faruk DÜŞÜNCELİ

Dr. Üyesi Yusuf Ömür YILMAZ

Arş. Gör. Mehmet DABAKOĞLU

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü