T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
  • /
  • İktisat Bölümü İstihdam Olanakları

İktisat Bölümü İstihdam Olanakları

İktisat Bölümü, iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında araştırma ve uygulama yapmak üzere çalışacak iktisatçılar yetiştirmekte, iktisat teorisi çerçevesinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklerden de yararlanarak kamu sektöründe ve özel sektörde görev yapacak bireylere akademik formasyon vermektedir.

İktisat, kaynaklara yön verme, günü belirleme ve geleceği yönlendirme misyonu ile, gelişmiş ülkelerde en çok itibar edilen, gelişmekte olan ülkelerde ise itibarı yükseliş trendi sergileyen kariyer alanlarından biridir. Ülkemizde 2013 itibariyle yaklaşık 170 üniversitenin hemen tamamında lisans ve çoğunda lisansüstü düzeyde iktisat eğitimi verilmekte; iktisat mezunları, kamu ve özel sektör için farklı düzeylerde katkı potansiyeli taşımaktadır.

Geleceğe ilişkin umutlarla, bir strateji ve vizyon eşliğinde global rekabet edilebilirlik hedefine odaklanarak kendisini mezuniyet sonrasına hazırlayan iktisat öğrencileri, dün olduğu gibi yarın da parlak kariyerlere erişeceklerdir. Bu bağlamda MAÜ İİBF İktisat Bölümü öğrencilerinin ihtiyaç duydukları şey motivasyondur.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü