T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
  • /
  • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

Ekonomi, hızla gelişen bir bilim dalıdır. Küreselleşme süreci, hızlanan teknolojik ilerleme ve artan uluslararası rekabet, ekonomik sorunları anlamanın ve çözmenin önemini istikrarlı bir şekilde artırmaktadır. Genel olarak, iktisatın ve iktisatçıların rolü, çeşitli sosyal ve ekonomik politikaların nasıl tasarlanacağı ve uygulanacağı da dahil olmak üzere genişliyor. Mardin Artuklu Üniversitesi İktisat Bölümü'nün misyonu, hem öğretim hem de araştırma yoluyla, toplumumuzun şimdi ve gelecekte karşılaşacağı küresel, ulusal ve yerel ekonomik sorunların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.
Mardin Artuklu Üniversite İktisat Bölümünde lisans ve lisansüstü programlar yürütülmektedir. İktisat Bölümü lisans programının amacı, iktisat teorisi ve uygulamalı istatistiksel yöntemlere sağlam bir teorik temel sağlamaktır.
Lisans programlarımızın temel hedefleri:

- Öğrencilerimize yaşam boyu öğrenmenin temelini oluşturmak için uygun analitik becerileri sağlamak;
- Öğrencilerimizin politika okuryazarı olmalarını ve böylece vatandaş olarak daha bilgili olmalarını sağlamak;
- Öğrencileri iş dünyasına tanıtmak, sınıfta öğretimi pekiştirmek ve kariyer hedeflerinin geliştirilmesine ve ilerletilmesine yardımcı olmak için işbirlikli eğitim de dahil olmak üzere deneyimsel öğrenmenin kullanımını teşvik etmek;
- Öğrencilerimizi uygulamalı ekonomistler olarak başarılı kariyerlere hazırlamak; ve
- Lisans öğrencilerimizi ekonomi, hukuk ve işletme alanlarında lisansüstü eğitime hazırlamak.
Lisanüstü programlar tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını kapsamaktadır. Lisanüstü programların genel amacı ise, makroekonomi, mikroekonomi ve ekonometri alanındaki temel konuların anlaşılmasını derinleştirmek için tasarlanmıştır. 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü