T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Prof. Dr. Havva ÇAHA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Mehmet Behzat EKİNCİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Melike ATAY POLAT

matay@artuklu.edu.tr
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sadık AYDIN

sadik.aydin@artuklu.edu.tr
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer DORU

omerdoru@artuklu.edu.tr
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇUHADAR

pinarozdemircukadar@artuklu.edu.tr
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Sidar ÇINAR

sidarcinar@artuklu.edu.tr
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Dr. Yusuf Ömür YILMAZ

yusufomuryilmaz@hotmail.com
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Dr. Zeynep ÇİRKİN

zeynepcir@hotmail.com
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Fahim HUSSAİNİ

mosesfahim@ymail.com
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Abdulgafur ÇELİK

abdulgafurcelik@artuklu.edu.tr
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Abdurrahman OCAKHANOĞLU

aocakhanoglu@yahoo.com
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Ahmet Hamdi YANIK

ahmethamdiy@artuklu.edu.tr
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Anıl ÇOBANOĞULLARI

anilcobanogullari@gmail.com
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Behiye KÖRPE ABDULLATIF

behiyekorpe@artuklu.edu.tr
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Mehmet DABAKOĞLU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ