T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  • /
  • PROSESLER

PROSESLER

MAU_643-PRS_1.Egitim ve Ogretim Prosesi

2.Arastirma Gelistirme Prosesi

3.Toplumsal Katki Prosesi

MAU_643_PRS -02-Fakülte Kuruluna Profesör Temsilci Seçimi PROSESİ 2

MAU_643-PRS_03-Fakülte Kuruluna Doçent Temsilci Seçimi  Prosesi 3

MAU_643_PRS- 04-Fakülte Kuruluna Doktor Öğretim  Üyesi  Temsilci Seçimi  Prosesi

MAU_643_PRS-05-Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi  Prosesi

MAU_643_PRS-06-Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Temsilci Üye Seçimi  Prosesi

MAÜ _643-PRS_7- Fakülte  Yönetim Kuruluna Doktor Öğretim Üyesi  Temsilci Üye seçimi Prosesi

MAU_643_PRS-08-Üniversite Senatosuna Temsilci Üye Seçimi Prosesi

MAU_643_PRS-09-Fakülte Kurulu  Prosesi

MAU_643_PRS-10-Fakülte Yönetim Kurulu  Prosesi

MAU_643_PRS-11-Bölüm Başkanı Seçimi Ve Ataması  Prosesi

MAU_643_PRS-12-Anabilim Dalı Başkanı Seçimi Ve Ataması

MAÜ-643-PRS-13 Bölüm Anabilim Dalı Program Ama  Başvuru  Prosesi 13

MAU_643-PRS_14-Doktor Öğretim Üyesi Alımı Prosesi 14

MAU_643-PRS_15-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Alımı Prosesi 15

MAU_643-PRS_16-Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Personel Alımı Prosesi 16

MAU_643-PRS_17-Görev Süresi Uzatımı Prosesi 17

MAU_643-PRS_18-Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Personel Görev Süresi Yenileme Prosesi 18

MAU_643-PRS_19-2547 Sayılı Kanunun 40A Maddesi ile Ders Görevlendirmesi Prosesi 19

MAU_643-PRS_20-Araştırma Görevlilerinin (ÖYP Dahil) 2547 Sayılı Kanunun 35.Maddesi ile Görevlendirme Prosesi

MAU_643-PRS_21-Ek Ders Ücreti Karşılığı (2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesi) Görevlendirme Prosesi 21

MAU_643-PRS_22-Ek Ders Ücreti Karşılığı (657 Sayılı Kanunun 89. Maddesi) Görevlendirme Prosesi 22

MAU_643-PRS_23-Ders Yükünün Belirlenmesi ve Ek Ders Ücreti Ödeme Prosesi 23

MAU_643-PRS_24-Geçici Görevlendirme Prosesi 24

MAU_643-PRS_25-Geçici Görevlendirme Yolluğu Ödeme Prosesi 25

MAU_643-PRS_26-Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Prosesi 26

MAU_643-PRS_27-Maaş Hazırlama Prosesi 27

MAU_643-PRS_28-Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Maaş İşlemleri Prosesi 28

MAU_643-PRS_29-Tahakkuk İşlemleri Prosesi 29

MAU_643-PRS_30-Doğrudan Temin Prosesi 30

MAU_643-PRS_31-Personel İzin Prosesi 31

MAU_643-PRS_32-Yazı İşleri Prosesi 32

MAU_643-PRS_33-Ders Programı Hazırlama Prosesi 33

MAU_643-PRS_34-Öğrenci Kaydı Prosesi 34

MAU_643-PRS_35-Öğrenci Kayıt Dondurma Prosesi 35

MAU_643-PRS_36-Ders Muafiyet Prosesi 36

MAU_643-PRS_37-Öğrenci Belge Talebi Prosesi 37

MAU_643-PRS_38-Ders Seçimi Prosesi 38

MAU_643-PRS_39-Ders Ekleme-Çıkarma Prosesi 39

MAU_643-PRS_40-Sınav Programı Hazırlama Prosesi 40

MAU_643-PRS_41-Not İtirazı Prosesi 41

MAU_643-PRS_42-Mazeret Sınavı Prosesi 42

MAU_643-PRS_43-İlişik Kesme İşlemleri (Yatay Geçiş) Prosesi 43

MAU_643-PRS_44-İlişik Kesme İşlemleri (Mezun ve Kayıt Sildirme) Prosesi 44

MAU_643-PRS_45-Mezuniyet İşlemleri Prosesi 45

MAU_643-PRS_46-Taşınır İşlemleri Prosesi 46

MAU_643-PRS_47-Taşınır Mal İşlemi Devir-Giriş Prosesi 47

MAU_643-PRS_48-Taşınır Mal İşlemi Devir-Çıkış Prosesi 48

MAU_643-PRS_49-Taşınır Mal Tüketim Çıkış Prosesi 49

MAU_643-PRS_50-Taşınır Zimmet Verme Prosesi 50

MAU_643-PRS_51-Taşınır Zimmet Düşme Prosesi 51

MAU_643 -PRS_52-Taşınır- Yılsonu Hesapları Prosesi 52

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü