T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  • /
  • MİSYON VE VİZYON

MİSYON VE VİZYON

MİSYON

Mahallî, ulusal ve uluslararası alanda iktisadî, idarî, malî, siyasî, sosyo-kültürel, hukukî ve tarihî olguların ve olayların araştırılması, yorumlanması, değerlendirilmesi yoluyla özgür bilimsel bilgi üretmek ve buna dayalı sosyal politikalar teklif ederek uygulanmasında ve takibinde rol almak,

 

VİZYON

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin vizyonu olan “çağdaş, saygın ve özgün bir Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak, Orta Doğu'nun tarihî ve sosyo-kültürel mirasının yerelden evrensele taşınması”na iktisadî ve idarî bilimler alanında katkı sağlamak.
Zihnî, ruhi ve maddî bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılayacak, bilgi çağının gerekleri ve moral değerlerle donanımlı fertler yetiştirmek.

 

HEDEFLER

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü