T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  • /
  • İÇ KONTROL

İÇ KONTROL

İç Kontrol Sistemi Nedir

Yök Etik Davranıs İlkeleri

 Mardin Artuklu Üniversitesi Kalite Politika Belgesi

Mardin Artuklu Üniversitesi Eğitim Politikası Ve Stratejik Öncelikler Belgesi

 Mardin Artuklu Üniversitesi Etik İlkeler ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Vizyon ve Misyon

Organizasyon Şeması

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü