T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  • /
  • Görev Tanımları

Görev Tanımları


MAU_643-GT_01-DEKAN GÖREV TANIM FORMU

MAU_643-GT_02-FAKÜLTE KURULU GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_03-FAKÜLTE YÖNETİM KURULU GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_04-FAKÜLTE SEKRETERİ GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_05-DEKAN YARDIMCISI GÖREV TANIM FORMU

MAU_643-GT_06-BÖLÜM BAŞKANI GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_07-ANABİLİM DALI BAŞKANI GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_08-ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_09-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_10-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_11-ŞEF GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_12-MEMUR GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_13-BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_14-TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_15-TEKNİKER GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_16-PERSONEL İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_17-YAZI İŞLERİ BİRİMİ MEMURU GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_18-ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_19-MALİ İŞLER  MEMURU GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_20-BÖLÜM SEKRETERİ GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_21-DEKAN ÖZEL KALEMİ GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_22-DESTEK HİZMETLER GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_23-SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK PERSONELİ) GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_24-SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK PERSONELİ) GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_25-BİRİM AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_26-BİRİM KALİTE KOORDİNASYON VE GELİŞTİRME KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAU_643-GT__27-BİRİM MUAFİYET İNTİBAK VE YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAÜ_643-GT_28-BİRİM KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ, BESLENME YARDIMI VE BURSLARLA İLGİLİ SEÇİCİ KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_29-BİRİM BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_30-BİRİM ERASMUS KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_31-BİRİM FARABİ KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_32-BİRİM MEVLANA KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_33-BİRİM ÇİFT ANADAL-YANDAL KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI 

MAU_643-GT_34-BİRİM ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_35-BİRİM ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU_643-GT_36-ARŞİV GÖREV TANIMI

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü