T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİI. Uluslararası Artuklu İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi (20-21 Kasım 2021)