T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

“Ahlak, Bilgi, Üretim” idealleri çerçevesinde bilimsel, çok kültürlü, yerel ve evrensel değerlere saygılı, eleştirel; kültür, sanat ve bilim alanında özgün; yenilikçi, çevreyi önemseyen, mesleki ve idari bilgi birikimi ve sorumluluklarında uluslararası başarılara imza atma hedefini esas alan üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal, malzeme ve hizmetleri planlayarak, daire başkanlığımıza tahsis edilen ödeneklerle hızlı, etkili, ekonomik ve şeffaf bir şekilde temin edilmesini sağlamak.

 

Vizyonumuz

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız; ulusal ve uluslararası alanda akademik, bilimsel ve sanat-kültür alanında özgün ve örnek olma gayesinde olan üniversitemizin, duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda ve tanınan bütçe ile hizmet, para ve insan gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, denetlenebilir, verimli ve hızlı bir şekilde kullanarak, teknolojik gelişmeler ışığında gerekli altyapı ve donanımı geliştirerek güçlendirip, üniversitemizin bütün birimlerine gerekli destekleri sağlayarak etkin bir çalışma ortaya koymayı hedeflemektedir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü