T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • İLGİLİ YÖNETMELİKLER

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

İLGİLİ YÖNETMELİKLER

  1. 2886 Sayılı İhale Kanunu
  2. 4734 İhale Kanunu
  3. 4735 Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu
  4. 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
  5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  6. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  7. Mardin Artuklu Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesi
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü