T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Birim Hakkında

Birim Hakkında

Çağdaş, bilimsel düşünen ve bilimsel çalışmalar yapan Üniversitemizin kuruluşundan bu yana devam eden ivmesini hızlandırarak sürdürmek için gereken idari ve mali yapılanmaları gerçekleştirmek amacıyla kurulan Başkanlığımız destek hizmetlerini yıl boyunca sürdürmüştür. Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için bütçe olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin ederek, beklenen faydayı sağlamak ve hizmeti sunmayı kendine şiar edinmiştir.

Başkanlığımız destek birimi olma yanında; Üniversitede işinin uzmanı, çağdaş, bilimsel düşünen, teknolojiye ayak uyduran, değişime ve gelişime açık elemanları ile kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan bir başkanlık olmayı hedeflemektedir.

Şeffaf ve hesap verilebilir bir politika ile hizmetlerini büyük bir başarı ile sürdüren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; kurulduğundan bugüne kadar sorumluluğunda bulunan işleri Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir. Bu çerçevede faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, maaş, tedavi ve yolluk hizmetlerini yerine getirmek, Satın alma işlemlerini yaparak alınan malzemelerin taşınır mal kayıtları ile depo giriş ve çıkış işlemlerini gerçekleştirmektir. İdari birimlerimizin telefon santral hizmetlerini sağlamaktır.

Başkanlığımız yukarıda yazılı ilke ve hedefler doğrultusunda Üniversitemizin kuruluşunu tamamlaması, büyümesi ve gelişmesi için destek mal ve hizmetlerini sürdürmeye devam edecek, Rektörlüğümüzün vermiş olduğu sonsuz güven ve desteği de arkasına alarak daha başarılı işler ortaya koymaya devam edecektir.
 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü