T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ
  • /
  • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

Bölümün amacı öğrencilere heykel sanatının gerektirdiği temel bilgi ve becerileri kazandırırken, genel anlamda sanatın, özel anlamda ise heykel sanatının tanımlarının geçirdiği değişimden yola çıkarak, bu sanat dalının gerektirdiği kültürün kavranmasında öğrencilere eşlik etmektir. Gözlem, inceleme, araştırma ve uygulama yolu ile yaratıcılığı geliştirmek, nesnelerle olgular arasında ilişki kurarak doğayı ve nesneyi yorumlayabilme yetisini güçlendirmek, sezgi gücünü arttırmak üzere kurguladığımız eğitim, teori ve uygulamayı dengeler. Programımız, tarih boyunca sanatın ve hayatın geçirdiği dönüşümleri gözeterek, heykel sanatının da geçirdiği dönüşümleri dikkate alan, ifade biçimlerindeki değişimin düşünüş biçimleri ile ilişkisini sorgulayan bir perspektife sahiptir. Disiplinlerarası bir yaklaşım benimseyen fakültemiz, heykel bölümünü de öğrencilerimizin video, animasyon ve performans gibi sanatın farklı alanlarıyla karşılaşacağı, öznel ifade olanaklarını araştıracağı bir program olarak kurgulamıştır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü